Các biểu mẫu

CÁC BIỂU MẪUDành cho giáo viên

  1. Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Dành cho sinh viên

  1. Đề nghị cấp Giấy xác nhận SV, bản sao và hồ sơ tốt nghiệp
  2. Giấy xác nhận thời gian làm việc
  3. Giấy đề nghị phúc khảo bài thi tuyển sinh
  4. Giấy đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần/môn học
  5. Giấy đề nghị phúc khảo bài thi tốt nghiệp
  6. Phiếu đăng ký dự tuyển
  7. Phiếu đăng ký xét bảo lưu kết quả môn học
  8. Phiếu đăng ký học lại, thi lại
  9. Phiếu đăng ký thi lại
  10. Phiếu đăng ký môn học
  11. Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp
  12. Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp lần 2
  13. Phiếu đăng ký nhập học bổ sung kiến thức chuyên ngành
  14. Đơn xin hoãn thi và bảo lưu kinh phí thi kết thúc môn học
  15. Phiếu đăng ký dự thi kết thúc môn học (dùng cho sinh viên xin hoãn thi)
  16. Phiếu đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp
  17. Giấy đề nghị xác nhận thời gian công tác xét miễn giảm môn học
  18. Đề nghị xét miễn và chuyển điểm (từ xa)
  19. Mẫu đăng ký xét tốt nghiệp và xác nhận thông tin in bằng
  20. Đăng ký nhận chứng nhận Tiếng Anh

Biểu mẫu tuyển sinh cao học

  1. Thông tin tuyển sinh
  2. Phiếu đăng ký dự thi
  3. Sơ yếu lý lịch
  4. Phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức
  5. Phiếu nộp hồ sơ đăng ký dự thi
  6. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH
  7. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành VĂN HÓA HỌC
  8. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN

Biểu mẫu lái xe môtô A1

  1. Khung dán hình 3x4
  2. Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe
  3. Biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình
  4. Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe

Last modified: Tuesday, 24 August 2021, 9:51 AM